Beheer


Indien u ons het beheer laat verzorgen van uw vastgoed, zijn wij het aanspreekpunt voor uw huurders. Wij nemen alle voorkomende vragen op ons. U krijgt conform de gemaakte afspraken met u juist in detail, of slechts de meest belangrijke zaken te horen.

Indien u ons het beheer laat verzorgen van uw vastgoed, krijgt u financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen. Wij voeren uw administratie en rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Indien u ons het beheer laat verzorgen van uw vastgoed, zorgen wij voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen en de nodige aanpassingen in het huurcontract voeren wij voor u door. Ook bewaken en signaleren wij eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij snel en proactief handelen.


Rendabele huurinkomsten

Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.


Waarborgsom administratie

Deze garantiebetaling beheren wij en dragen zorg voor de verrekening  met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.


Financieel overzicht

Maandelijks verstrekken wij aan u een helder huuroverzicht bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden met de gepleegde acties hierop.


Servicekosten administratie

De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen de ‘afrekening servicekosten’ en stellen een nieuw voorstel op.


Beheerpakketten

Er is een keuze uit 3 pakketten, variërend van “light” tot “full”. Graag lichten wij deze pakketten aan u toe.De zorg en nog veel meer nemen wij u graag uit handen. Alles valt of staat namelijk bij een goed beheer, hetgeen uw rendement verhoogt.

Meer weten over beheer door ons? Wij vertellen het u graag, en uiteraard geheel vrijblijvend.

 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring